Η εταιρεία
Αξιοπιστία - Εμπειρία - Επαγγελματισμός

Η ΕΛΛΑΚΜΩΝ ΙΚΕ, αποτελεί μία εταιρεία με πολυετή πορεία δράσης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας, κυρίως στην παραγωγή ενέργειας μέσω αξιοποίησης της βιομάζας.

Η εταιρεία μας αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένη ακαδημαϊκή, ερευνητική και εργασιακή εμπειρία πέραν των 60 χρόνων στην αγορά της Κυκλικής Οικονομίας.

Κυκλική οικονομία

Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα:
Η κυκλική οικονομία στην Ελλάδα μπορεί να τροφοδοτήσει ένα ποιοτικό άλμα στην οικονομία, που θα αποτελεί αναπτυξιακό μετασχηματισμό.

Η εταιρεία
Αξιοπιστία-Εμπερία-Επαγγελματισμός

Η εταιρεία μας αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένη ακαδημαϊκή, ερευνητική και εργασιακή εμπειρία πέραν των 60 χρόνων στην αγορά της Κυκλικής Οικονομίας

kukliki-oikonomia-
Οι υπηρεσίες μας
Ποιες είναι οι υπηρεσίες μας
Μέσω αποκλειστικών αντιπροσώπων Μονάδες επεξεργασίας βιομάζας και παραγωγής βιοαερίου Compact Βιολογικούς σταθμούς Εξοπλισμό /
Για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας ως και συστημάτων προστασίας του Περιβάλλοντος.
Eγκατάσταση και ορισμός  λειτουργίας των επιλεγμένων γραμμών παραγωγής.
Βιομάζα
Τι είναι η Βιομάζα;

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 28/2009, βιομάζα είναι «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από - τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), - τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, -καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων» Η Βιομάζα ως καύσιμο δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με CO2, διότι η Βιομάζα στη διάρκεια του κύκλου ζωής της έχει ήδη απορροφήσει περίπου την ίδια ή και μεγαλύτερη ποσότητα CO2 από αυτή που εκλύεται από την ενεργειακή αξιοποίησή της.

Τα κατ’ έτος διαθέσιμα γεωργικά και δασικά υπολείμματα καθώς και το δυναμικό των ενεργειακών καλλιεργειών αντιστοιχεί σε ποσότητα ενεργειακά ισοδύναμη με το 30-40% της ποσότητας του πετρελαίου που καταναλώνεται ετησίως στη χώρα μας.

ellakmon fwtografia ipresias
Βιοαέριο
Προβλήματα από την αξιοποίηση του βιοαερίου στην Ελλάδα στα οποία η εταιρία μας έχει αναπτύξει λύσεις

Τα σημαντικότερα προβλήματα στην κατασκευή μιας μονάδας βιοαερίου σύμφωνα με επενδυτές και κατασκευαστικές εταιρείες αναφέρονται

Διαχείριση & Διαθεσιμότητα των πρώτων υλών
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Έγκριση όρων δόμησης
ΔΕΗ
Κοινωνική αποδοχή
Γραφειοκρατία
Making Tomorrow Different Today.
Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα:

Η κυκλική οικονομία στην Ελλάδα μπορεί να τροφοδοτήσει ένα ποιοτικό άλμα στην οικονομία, που θα αποτελεί αναπτυξιακό μετασχηματισμό. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τροφοδοτεί την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων και την κοινωνική οικονομία, που είναι ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο στην Ελλάδα.

Περαιτέρω πλεονεκτήματα είναι η αποκέντρωση της μεταποίησης που δημιουργεί η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, ενώ είναι συμβατή και φιλική προς τον ελληνικό παραγωγικό ιστό που χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος επιχειρήσεων.

Υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, εφόσον εξασφαλίζει φθηνές πρώτες ύλες, αντιμετωπίζει την επερχόμενη αύξηση των τιμών των περιορισμένων πρώτων υλών και βοηθάει την εξοικονόμηση κόστους στις Βιομηχανίες. Επίσης, δημιουργεί νέα επαγγελματική και επιχειρηματική ύλη με πραγματικό προϊόν και όχι υπηρεσίες ενώ η μετατροπή των καταναλωτών σε χρήστες υιοθετεί καταναλωτικές τάσεις προς προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, όσον αφορά τη χρήση δευτερογενών καυσίμων στη βιομηχανία και υπάρχει μια σχετική υστέρηση γενικότερα στην υιοθέτηση μοντέλων κυκλικής οικονομίας, στερώντας από την οικονομία και την κοινωνία την προστιθέμενη αξία που αυτή συνεπάγεται, σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών - ΣΕΒ.

Η μελέτη του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, αποτυπώνει τον βαθμό εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, ενώ αναδεικνύει και την αποσπασματική υιοθέτηση κυκλικών μοντέλων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους, κυρίως στη φάση απόσυρσης των προϊόντων και όχι στο σύνολο του κύκλου ζωής τους.

Συνεργάτες

Συνεργάτες

Αποκλειστικοί προμηθευτές
Στρατηγικοί συνεργάτες
Συνεργάτες